Jubilaris

Ons lid Felix Flos werd op de laatst gehouden algemene ledenvergadering gehuldigd vanwege het feit dat hij 40 jaar lid was van Animo Steyl ’33.

Lovende woorden van de voorzitter en een bos bloemen werden zijn deel, het speldje 40 jaar lid completeerde de huldiging.