Onze leden

Eerste Tenoren

Wim Cruysberg

Felix Flos

Chris Diaferia

Peter van Lier

Theo Metselaars

Tweede Tenoren

Harry Linssen

Arno Jacobs

Jac Joosten

Jac. Keunen

Jac Keunen

Baritons

Jac Denissen

André Suntjens

Voorzitter

Eric Keunen

Herman Ewalds

Hans Janssen

Bassen

Frans Keunen

Vicevoorzitter

Jan Cruysberg

Harry Doumen

Penninmeester

Wim Keunen

Wiel Goppel

Drigent: Ben Benders

Jac Poeth

Beschermheer

Harry Ernst