Voorlopige stopzetting van alle komende concerten.

In verband met ziekte van onze dirigent Ben Benders zullen alle concerten en activiteiten vanaf 4 juni 2018 stopgezet worden.
Wanneer deze wel uitgevoerd gaan worden, hiervan houden wij u op de hoogte.

Wij wensen Ben veel sterkte toe en hopen op een spoedig herstel.

Woensdag, 6 juni 2018