Welkom op de website van

Animo Steyl 33

 

Beste zangvrienden,

Een moeilijke tijd met veel onzekerheden; ons dagelijks leven wordt voor een groot deel bepaald door maatregelen en voorschriften van overheidswege in verband met hetCovid-19; gezellig buurten of een pilsje pakken is er nauwelijks meer bij en steeds is daar die angst dat je zelf of iemand uit de naaste omgeving besmet raakt. Voor zover mij bekend is iedereen binnen onze vereniging gevrijwaard gebleven, maar het blijft oppassen. Ikzelf hou me waar mogelijk aan de maatregelen en adviezen die van overheidswege voorgeschreven zijn, maar baal ervan dat toch een grote groep Nederlanders is, die dit gebeuren niet serieus neemt en bagatelliseert.

Wat dat betreft zit het ons niet mee: in 2018 Ben ziek, die inmiddels gelukkig weer hersteld is en in 2020 de Corona-perikelen: “verloren” jaren, als zitten we in quarantaine; zo mogen we die wel benoemen, want we hebben niet of nauwelijks kunnen repeteren en optreden We missen niet alleen het zingen, maar ook het gezellig samenzijn in onze vriendenclub. Dit blijkt wel uit de vele apps met video’s, berichtjes en reacties.  (ikzelf ben daar geen held in, maar kan er wel van genieten….); dit schetst de verbondenheid in onze groep.

Maar: laat ik niet te negatief of pessimistisch zijn: er is een lichtpuntje aan de horizon: het vaccin is goedgekeurd en de inentingen kunnen beginnen; over enkele maanden zijn we dan hopelijk zelf beschermd en/of ontstaat er een groepsimmuniteit. Tot die tijd is repeteren en zingen onzeker.

De eerstvolgende bijeenkomst op 4 januari 2021 kan helaas (maar begrijpelijk) geen doorgang vinden: vanuit het Schutterijmuseum is ons medegedeeld dat ons nieuwe repetitielokaal minimaal tot 19 januari a.s. gesloten is. We plannen dan ook de eerstvolgende bijeenkomst op maandag 25 januari, waarbij we moeten afwachten of de omstandigheden dit toestaan. Jullie krijgen nog bericht, maar probeer deze datum te reserveren.

Vanuit het bestuur wens ik  iedereen een goede gezondheid in 2021: blijf gezond, ben dus voorzichtig zodat we ons hopelijk n het begin van het komend jaar weer kunnen ontmoeten.

André Suntjens

Voorzitter