Welkom op de website van

Beste leden van Animo Steyl ’33,

Samen zingen doet goed, biedt steun in de moeilijke tijden.

Hoe mooi was het dat we elkaar in 2021 toch een paar keer hebben mogen ontmoeten en kunnen ervaren hoe mooi we samen kunnen zingen.

Zo terugkijkend op 2021, wat we normaal gesproken altijd tijdens de nieuwjaarsreceptie doen, zien we ook de minder mooie kanten van het leven.

Zo zijn ons het afgelopen jaar weer enkele leden en partners van leden ontvallen. Het waren zeer gewaardeerde leden en enkelen al lang betrokken bij Animo Steyl ‘33 het gemis is groot en hopelijk zijn we in staat dit een plaats te geven.  Op de eerste repetitie van 2022 willen we   hieraan graag wat extra aandacht aan besteden, met een lach over de leuke herinneringen en een traan over het verlies. Zoals het bij Animo Steyl ’33 past zullen we ook tijdens de 3e helft van de repetitie nog op een positieve manier hierop terugkijken. Samen herinneringen ophalen past ook bij ons.

2021 was niet alleen maar slecht. We hebben enkele nieuwe leden mogen verwelkomen en het nieuwe clublokaal in gebruik mogen nemen.   Ook hebben we de club goed bij elkaar kunnen houden. Er zijn geen leden gestopt. Daar zijn wij als bestuur heel dankbaar voor.

Repeteren is voorlopig nog een uitdaging. Waar we van andere koren horen dat ze digitaal repeteren is dat voor ons toch moeilijk. Zingen doen we toch het liefst samen! Daar krijgen we energie van. Het belangrijkste is dat we, zodra we weer mogen repeteren, de zaken weer snel op kunnen pakken.  Vandaar dat ook onze dirigent Ben al heeft aangegeven om, zodra het mogelijk is, te willen starten met de groepsrepetities per stemsoort. Mochten de maatregelen weer wat versoepelen en kunnen we weer op verantwoorde wijze de repetities uitvoeren dan zullen we de repetities op maandagavond hervatten. We zijn als Animo ’33 vooral trots op de club die we zijn! We kijken uit naar het jaar 2022 waarin we hopelijk weer snel samen mogen zingen en enkele concerten kunnen uitvoeren.

Samen zijn wij Animo Steyl’33 en we hopen dit nog lang te blijven!

Wij wensen alle leden en sympathisanten een muzikaal, gezond en gelukkig 2022 toe.

Namens het bestuur

Vicevoorzitter Frans Keunen