Sympathisanten Animo Steyl ’33

Het is voor iedere vereniging van groot belang zich gesteund te voelen door sympathisanten. Voor onze vereniging zijn dat mensen die de mannen koorzang een warm hart toe dragen en genieten van onze concerten en overige uitvoeringen.

Animo is bijzonder trots op haar:

“Vrienden van Animo”

De doelstelling van deze vriendenclub is morele en financiële ondersteuning van het mannenkoor.   In ruil daarvoor geven wij u een  jaarlijks verrassend Sympathisanten concert.

Elke jaarlijkse bijdrage is van harte welkom, vanaf € 50,00 of meer bent u lid van onze vriendenclub.

Hopelijk bent ook u iemand die de mannen koorzang in het algemeen een bijzonder  warm hart toe draagt . U kunt zich aanmelden bij onze penningmeester Hay Doumen Steyl  06 4875 5836.