Nieuws

Samenstelling bestuur:

Voorzitter: Frans Keunen

Secretaris:  Theo Metselaars

Penningmeester: Hay Doumen

Bestuursleden: Jan Cruysberg en Theo Nabben

Beschermheer: Jac Poeth

Geef een antwoord